இன்றைய உயிரோடை செய்தியில் அமெரிக்காவின் புதிய தலைவருடன்  கூடுதலான நட்புறவை பேணவுள்ளதாக மைத்திரிபால ...
இன்றைய மெய்ப்பொருளில் இன உணர்வு போராட்டமாக மாறிவரும் ஜல்லிகட்டு போராட்டம் தொடர்பில் ஆராயப்படுகின்றது. ...

செய்திகள்

இன்றைய உயிரோடை செய்தியில் அமெரிக்காவின் புதிய தலைவருடன்  கூடுதலான நட்புறவை பேணவுள்ளதாக மைத்திரிபால அறிவித்துள்ளமை உட்பட பல செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன.
இன்றைய உயிரோடை செய்தியில், வவுனியாவில் அகற்றபப்ட்டதாக கூறப்படும் இராணுவ சீதனைச் சாவடிகள் பற்றிய செய்திகளுடன் மெலும் பல செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன.
இன்றைய தொடரில் அல்ஜீரிய விடுதலைப்போராட்டத்தின் எழுச்சியும். வெற்றியும் பற்றிய பார்வை, வழங்குபவர் ஆய்வாளர் விமர்சகர் ஜமுனா ராஜேந்திரன், தொகுத்து ...
இன்றைய தொடரில் அல்ஜீரிய விடுதலைப்போராட்டத்தின் எழுச்சியும். வெற்றியும் பற்றிய பார்வை, வழங்குபவர் ஆய்வாளர் விமர்சகர் ஜமுனா ராஜேந்திரன், தொகுத்து ...
இன்றைய மெய்ப்பொருளில் இன உணர்வு போராட்டமாக மாறிவரும் ஜல்லிகட்டு போராட்டம் தொடர்பில் ஆராயப்படுகின்றது. வழங்குபவர் ஆய்வாளர் ஜமுனா ராஜேந்திரன் தொகுத்து
இன்றைய மெய்ப்பொருளில் தமிழர் திருநாளான தைப்பொங்கல் நாளின் வரலாற்றுப் பின்னணி தொடர்பாக ஆரயப்படுகின்றது.
இன்றைய முகப்பூவில், தமிழகத்தில் ஏறுதழுவல் பண்பாட்டு நிகழ்வின் மீதான தடைக்கு எதிரான பதிவுகள், தாயகத்தில் கல்வி தொடர்பான பதிவுகள் அலசப்படுகின்றது.
இன்றைய திண்ணையில் காலம் சென்ற திரைப்படக் கலைஞர் ஓம் பூரி அவர்கள் பற்றிய குறிப்புக்கள் இடம்பெறுகின்றன. 
இன்றைய வேரும் விழுதும் நிகழ்ச்சியில் தாயகத்தில் மாதகல் பேரூரின் வரலாறும் அதன் சிறப்பியல்புகள் பற்றியும் அலசப்படுகின்றது.

Hide Main content block

About us

An international Tamil Radio that represents the political aspirations and the rights of the Tamil people and creates the platform for exploring talents and for the betterment of the society. It also provides entertainment while broadcasting within the British Broadcasting Authority Regulations.

 

Recent comments

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…