உயிரோடை வானொலியில் இன்று 22/11/2016 அன்று மாலை ஒலிபரப்பான மாவீரர் வார நிகழ்ச்சி
வானொலிக் கலைஞர் கெளசி ரவிசங்கர் அவர்களின் நினைவு பகிர்வு 18/11/2016
இன்றைய இலக்கியப்பூக்கள் நிகழ்ச்சியில் மாவீரர்கள் தியாகக்ங்கள் பற்றிய கவியாடல்கள்
உயிரோடையில் ஒலிபரப்பான அக்கினிப்பார்வை நிகழ்ச்சி. இன்றைய அக்கினிப்பார்வையில் யாழ் பல்கலைகக்ழக மாணவர்களது கொலை தொடர்பாகவும் அது தொடர்பான போராட்டங்கள் தொடர்பாகவும் கூடவே இந்தியாவில் போபால் சிறையில் கொல்லப்பட்ட கைதிகள் தொடர்பிலுமான மக்கள் கருத்துக்கள்

About us

An international Tamil Radio that represents the political aspirations and the rights of the Tamil people and creates the platform for exploring talents and for the betterment of the society. It also provides entertainment while broadcasting within the British Broadcasting Authority Regulations.

 

Recent comments

Top