"மெய்ப்பொருள்" ஊடகவியலாளர் கேவி நந்தன்-எழுத்தாளர் அரசியல் விமர்சகர் குணா கவியழகன் இரண்டு வருட காலஅவகாசத்தில் இலங்கைத்தீவில் நடைபெறப்போவது என்ன?
இன்றைய மெய்ப்பொருள் நிகழ்ச்சியில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையின் இலங்கை தொடர்பான தீர்மானங்கள், பரிந்துரைகள் என்ன கூறுகின்றன என்பது பற்றிய ஆய்வு. வழங்குபவர் குணா கவியழகன், கே.வி. நந்தன்.
இன்றைய மெய்ப்பொருளில் இலங்கையின் சமகால அரசியல் பற்றி ஆய்வாளர் கலையழகனுடனான பகிர்வுகள்
தமிழக அரசியல், மாணவர் எழுச்சி பற்றிய அலசல் வழங்குபவர்கள் விமர்சகர் யமுனா ராஜேந்திரன் மற்றும் ஊடக போராளி கே.வி. நந்தன் அவர்கள்.
இன்றைய மெய்ப்பொருளில் இன உணர்வு போராட்டமாக மாறிவரும் ஜல்லிகட்டு போராட்டம் தொடர்பில் ஆராயப்படுகின்றது. வழங்குபவர் ஆய்வாளர் ஜமுனா ராஜேந்திரன் தொகுத்து வழங்குபவர் கே.வி. நந்தன் அவர்கள்.
இன்றைய மெய்ப்பொருளில் தமிழர் திருநாளான தைப்பொங்கல் நாளின் வரலாற்றுப் பின்னணி தொடர்பாக ஆரயப்படுகின்றது.
இலங்கைத் தீவில் வரப்போகின்ற அரசியல் யாப்பு மாற்றம் தொடர்பாக ஆராய்கின்றார் ஆய்வாளர் எழுத்தாளர் குணா கவியழகன் தொகுத்து வழங்குபவர் கே.வி. நந்தன்.
Page 1 of 4

About us

An international Tamil Radio that represents the political aspirations and the rights of the Tamil people and creates the platform for exploring talents and for the betterment of the society. It also provides entertainment while broadcasting within the British Broadcasting Authority Regulations.

 

Recent comments

Top