இன்றைய உயிரோடை செய்தியில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையின் தீர்மானம் பற்றிய முக்கிய செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன.
செய்திகள் கேப்பாபிலவு மக்களின் போராட்டம் மற்றும் காணாமல்போனோர்களின் வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைப்பு ஆகிய நெய்திகளுடன் மேலும் பல முக்கிய செய்திகள்.
இன்றய உயிரோடை செய்தியில் கேப்பாபிலவு மக்களின் சுளர்ச்சி முறையிலான உண்ணாவிரத போராட்டம் பற்றிய செய்திகளுடன் இன்னும் பல முக்கிய செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன.
உயிரோடை ச்செய்திகள் 07/02/2017 அஅன்று ஒலிபரப்பானவை
இன்றைய உயிரோடை செய்தியில் அமெரிக்காவின் புதிய தலைவருடன் கூடுதலான நட்புறவை பேணவுள்ளதாக மைத்திரிபால அறிவித்துள்ளமை உட்பட பல செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன.
இன்றைய உயிரோடை செய்தியில், வவுனியாவில் அகற்றபப்ட்டதாக கூறப்படும் இராணுவ சீதனைச் சாவடிகள் பற்றிய செய்திகளுடன் மெலும் பல செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன.
இன்றைய உயிரோடை இரவுச் செய்தியில் வடமாகாண சபை மீதான குற்ரச்சாட்டுக்கள், கிளி மாவட்டத்தில் சிங்கள அரச உத்தியோகத்தர்கள் நியமனம் உட்பட பல செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன.
Page 1 of 5

About us

An international Tamil Radio that represents the political aspirations and the rights of the Tamil people and creates the platform for exploring talents and for the betterment of the society. It also provides entertainment while broadcasting within the British Broadcasting Authority Regulations.

 

Recent comments

Top